Nou paquet de mesures del Govern

GFS Auditores Asociados

Noves-Mesures-Nuevas-medidas

Nou paquet de mesures del Govern

El Govern va aprovar en l’últim Consell de Ministres un nou paquet de mesures per valor de 4.220 milions d’euros per a tractar d’ajudar als bars i restaurants, que són els negocis que més han sofert amb les restriccions derivades de la pandèmia de coronavirus. Entre les mesures que contempla el denominat Pla de Reforç a l’hostaleria, el turisme i el comerç es troben les referides a la rebaixa dels arrendaments, a la millora del finançament i a la rebaixa de les cotitzacions a la Seguretat Social. Totes elles tenen com a objectiu rebaixar els costos fixos i adequar-los a la nova realitat que afronten centenars de milers de negocis del sector (hotels, restaurants i cafeteries).

Repartiment de les ajudes

El Govern ha determinat quatre blocs en els quals insuflarà els 4.220 milions d’euros: 324 milions per als arrendaments de locals hostalers; 520 dirigits a mesures per a facilitar la liquiditat i finançament; 2.809 en mesures tributàries; i 567 centrats en mesures laborals i rebaixes en les cotitzacions a la Seguretat Social.

Beneficiaris de la rebaixa del lloguer

Tant aquelles pimes i autònoms que tinguin arrendat el seu local a una gran forquilla (els que tenen més de 10 immobles urbans, sense comptar trasters i garatges) com a un petit propietari. En el primer cas, si les parts no haguessin aconseguit un acord referit a la rebaixa o condonació de la quota per causa de la pandèmia, els arrendataris podran sol·licitar una reducció del 50% del seu lloguer durant el temps que duri l’estat d’alarma, o una moratòria que abastaria també aquest període i fins a un termini màxim de quatre mesos addicionals. El pagament ajornat de les rendes es podrà realitzar durant un període de dos anys a comptar des de la finalització de la moratòria. Segons les estimacions de l’Executiu aquesta mesura tindrà impacte en 190.000 locals.

Per a aquells hostalers que lloguin locals a petits propietaris també hi ha ajudes concretes: podran beneficiar-se d’un incentiu fiscal consistent a computar com a despesa deduïble la rebaixa del lloguer que acordin amb els seus clients entre gener, febrer i març de 2021, fins i tot si aquesta aconsegueix el 100%.

Canvi amb els crèdits ICO

En el nou paquet de mesures, s’ha determinat l’ajornament en la devolució de la quantitat i interessos dels préstecs avalats per l’Estat. Per al sector de béns de consum i comerç al detall (que conformen unes 133.200 empreses) s’ha determinat una extensió de la manca màxima d’un a dos anys, i una ampliació del termini d’amortització en tres anys més (fins a un màxim de 8). Una millora de la qual també es beneficiarà el sector de turisme, oci i cultura (123.000 empreses). A més, s’ha obert un nou tram d’avals ICO de 500 milions d’euros al 90% de garantia de l’Estat.

A totes aquestes variacions cal afegir que les agències de viatge, els operadors turístics i serveis de reserves podran utilitzar el finançament avalat per l’ICO per a la devolució de les bestretes de clients per viatges combinats i drets de rescabalament.

En quina mena d’impostos pot ajornar-se el pagament?

Segons el Govern, 617.000 contribuents podran ajornar durant sis mesos i amb tres de manca d’interessos, prèvia sol·licitud, deutes tributaris corresponents a declaracions-liquidacions i autoliquidacions el termini de presentació de les quals i ingrés finalitzi entre el dia 1 d’abril i el 30 d’abril de 2021, i que aconsegueixin fins a un màxim de 30.000 euros.

També es durà a terme una reducció del rendiment net en estimació objectiva (IRPF) i quota del règim simplificat (IVA) del 5% actual al 20% amb caràcter general. No obstant això, per als sectors de l’hostaleria, el comerç i el turisme, aquesta reducció en la tributació per mòduls arribarà al 35% i també s’aplicaran en la tributació del règim simplificat de l’IVA.

Aquesta mesura s’aplicarà per al quart pagament fraccionat de 2020 i per al primer pagament de 2021.

Cotitzacions a la Seguretat Social

S’estableix un ajornament de les quotes reportades entre desembre de 2020 i febrer de 2021 en el cas d’empreses. Per a autònoms serà entre els mesos de gener de 2020 i març de 2021, amb un interès del 0,5%.

Hi ha algun canvi referit als ERTE?

En el paquet de mesures del reial decret s’aprova també l’extensió dels expedients de regulació temporal d’ocupació (ERTE) per força major al CNAE56 (bars i restaurants), que passa a formar part dels sectors hiperprotegidos. Queden així exonerats tant els treballadors en actiu com els inactius fins al 31 de gener de 2021.

Més informació

Imatge de Free-Photos a Pixabay

Compartir:

Entrades relacionades