GFS Auditors Associats | Auditors a Terrassa | Galileu, 177 1º 1ª 08224 Terrassa | 937 33 62 48|gfs@gfsauditores.com

Informació minima relacionada amb els efectes del COVID-19 en la memòria de les CCAA de l’Exercici 2019

És un fet indubtable que els efectes del COVID-19 s'han fet notar en major o menor mesura en totes les empreses independentment de la seva forma i grandària. En conseqüència, com a fet esdevingut a la companyia, ha de reflectir-se adequadament en els seus Comptes Anuals. Per a les companyies que tanquen el seu exercici [...]

Informació minima relacionada amb els efectes del COVID-19 en la memòria de les CCAA de l’Exercici 20192020-06-12T10:20:33+02:00

Tractament comptable de les mesures econòmiques derivades del RDL 8/2020 (ERTOS)

Els comentaris que es mostren a continuació han estat preparats en base a: Consulta de l’ICJCE a l’ICAC sobre el tractament comptable de les mesures adoptades pel RDL 8/2020 de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19, en relació als costos a assumir per les [...]

Tractament comptable de les mesures econòmiques derivades del RDL 8/2020 (ERTOS)2020-06-10T11:27:06+02:00
Go to Top